Read New Topics

Day: 11 december 2017

Vogelgriep 2017, terug in Nederland

Landelijke ophokplicht, iedereen weer alert. De besmetting wordt ogenschijnlijk ook niet tegen gehouden door dieren binnen te houden, toch is er weer een ophokplicht van kracht. De extreem besmettelijke (hoogpathogene) variant van