Bescherming

Beschermingsmiddelen

Bescherming tegen asbest 

Demolis levert middelen voor bescherming tegen asbest, inclusief totaal pakketten. Blootstelling wordt hiermee voorkomen. Voor pakketten voor particulieren (minder dan 35 m2) verwijzen wij u naar het menu onder het kopje ‘zelf doen’ .

Voor het voorkomen van besmetting door de vogelgriep zijn ook speciale pakketten samengesteld 

Uit alle beschikbare achtergrondinformatie blijkt dat bescherming tegen blootstelling aan het H5N1/ H5N8/ H7N9 virus ook wel het Vogelgriepvirus genoemd van groot belang kan zijn. Viprotec heeft in deze handleiding de werkwijze beschreven die behoort bij het op een juiste manier toepassen van de beschermingsmiddelen, zoals opgenomen in het basispakket.

Ondanks dat de te gebruiken middelen in de verschillende omstandigheden zullen afwijken is er altijd eenzelfde doel dat dient te worden nagestreefd, namelijk blootstelling voorkomen.

Indien u twijfelt over de toepassing van de door Viprotec geleverde artikelen, of vragen hebt over de beschrijving van deze handleiding, dan verzoeken wij u contact op te nemen voor nadere uitleg of een oplossing op maat. Viprotec is een onderdeel van Demolis.

Basispakket informatie

Bekijk het volledige basispakket en welke beschermingsmiddelen deze omvat.