Viprotec Basispakket

Vogelgriep informatie

Wat is Vogelgriep?

De zeer besmettelijke vogelgriep of vogelpest wordt veroorzaakt door het Influenzavirus A dat behoort lot de groepen H5 en H7, twee types die de mens normaal niet besmetten. Het is een zeer ernstige infectie bij dieren, zeer besmettelijk en snel overdraagbaar bij watervogels en meer bepaald bij neerhofhoenders.

De besmetting van gevogelte gebeurt door direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal zoals uitwerpselen. Een indirecte overdracht via de lucht is eveneens mogelijk. Trekvogels die vaak gezonde dragers zijn van het virus, zouden hierbij een rol kunnen spelen.

Vogelgriep informatie
De eerste epidemie werd in 1878 beschreven. Men maakt een onderscheid tussen hoog en laag pathogene epidemieƫn. Tussen 1959 en 2003 zijn slechts 20 maal een epidemie van het hoog pathogene type beschreven in de verschillende delen van de wereld. Sinds 2003 is het regelmatig raak en lijkt de vogelgriep vrijwel niet te zijn weggeweest (met name in Aziƫ).