meet our team

Cursussen

Cursussen van Demolis

Demolis geeft al jarenlang cursussen (sinds 2001). De cursusopzet verschilt per keer en voldoet per cursus aan de dan geldende regelgeving. Cursussen worden op aanvraag gegeven en specifiek voor de opdrachtgever aangepast bij het vakgebied van de cursisten.

Ons huidige cursusaanbod bestaat uit:

  • Praktijkcursus Asbest in bodem
  • Cursus Asbestherkenning
  • Cursus Omgaan met asbest in de industrie

Theorie

Een theoriecursus gaat in op voor u interessante wet- en regelgeving. Ook de link met de praktijk krijgt voldoende aandacht.

Praktijk

Demolis geeft praktijkcursussen op locatie. Situaties die u in de praktijk tegenkomt worden besproken en geoefend.