Asbest- en sloopadvies

Asbestadvies en projectbegeleiding

Milieubeleid

Door het huidige milieubeleid en de strenge normeringen is het zeer belangrijk om op de juiste wijze met asbest om te gaan. Demolis garandeert u die zorgvuldigheid. Door langdurige veldervaring kan Demolis alle mogelijke situaties herkennen en daardoor pragmatisch inspelen op onverwachte omstandigheden.

Asbest- en sloopadvies

Demolis heeft veel ervaring op het gebied van asbest- en sloopadvies bij grootschalige projecten. Demolis is steeds opzoek naar de juiste vertaling van de theorie naar de praktijk. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het nemen van complexe beslissingen door ze te voorzien van de meest recente informatie en wet- en regelgeving.

Toezicht, projectbegeleiding en directievoering

Demolis is ontstaan uit de behoefte van opdrachtgevers om meer toezicht, projectbegeleiding en directievoering op de asbest- en sloopprojecten te hebben. Nu kan er tijdens de uitvoering direct worden aangestuurd. Veel specialistische taken kunnen hierbij uit handen worden genomen.

Quick-scan

Met een eerste quick-scan bepaalt Demolis de milieutechnische staat waarin een object, gebouw of locatie zich bevindt. Afhankelijk van de uitkomst kan dat het begin zijn van een uitgebreider onderzoeks- en saneringstraject.

Second opinion

Bij een asbestsanering zijn vaak meerdere specialistische partijen betrokken. Al deze partijen voorzien u van technische gegevens en adviezen. Maar hoe weet u welk advies in uw situatie het beste is? Demolis kent de terminologie én alle inhoudelijke haken en ogen. Als geen ander is Demolis daardoor in staat om de adviezen, de rapportages en de bestekken te beoordelen en u hierover te adviseren. Demolis heeft al honderden second opions uitgevoerd in de afgelopen jaren en dit heeft vaak geleid tot andere werkwijzen, betere inzichten en kwalitatief betere projecten of een kostenbesparing.