Milieubeleid

Demolis staat voor zorgvuldigheid. Milieubeleid wijzigt nogal eens en wordt over het algemeen niet veel eenvoudiger of minder streng. Er zijn vele wetten, regelingen en certificeringen die een rol spelen, vind daar maar eens een weg in. Wij hebben de kennis in huis en anders zoeken we het voor u uit. Soms wijken we gemotiveerd af van de geldende wetten en regels en stemmen dit dan vooraf met de betrokken organisaties en overheden.

Door langdurige veldervaring kan Demolis alle mogelijke situaties herkennen en daardoor pragmatisch inspelen op onverwachte omstandigheden.

Asbest- en sloopadvies

Demolis heeft veel ervaring op het gebied van asbest- en sloopadvies bij kleine en grootschalige projecten. Demolis is steeds opzoek naar de juiste vertaling van de theorie naar de praktijk. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het nemen van complexe beslissingen door ze te voorzien van de meest recente informatie en wet- en regelgeving. Creatief, doelmatig en pragmatisch zijn hierbij de kernwoorden.

Toezicht, projectbegeleiding en directievoering

Het bedrijf Demolis is ontstaan uit  de behoefte van onze opdrachtgevers om meer toezicht, projectbegeleiding en directievoering tijdens asbest- en sloopprojecten te hebben. Door onze projectbegeleiding kan er tijdens de voorbereiding en uitvoering van de asbestsanering en/of sloop direct worden bijgestuurd. Veel specialistische taken kunnen hierbij uit handen worden genomen van de opdrachtgever. Het maken van directiebegrotingen, planningen, calculaties, gespreksverslagen en dagrapporten, we zijn er in thuis. Goede communicatie is hierbij van ‘levensbelang’ en hiervoor doen we dan ook onze stinkende best.

Quick-scan

We kunnen ook eerst een globale inspectie op locatie uitvoeren. Met een eerste ‘quick-scan’ bepalen we de milieutechnische staat waarin een object, gebouw of locatie zich bevindt. Afhankelijk van de uitkomst kan dat het begin zijn van een uitgebreider onderzoeks- en saneringstraject. Als we van mening zijn dat nader onderzoek of inspectie niet zinvol is hoort u dat ook van ons. We denken in uw belang in de plaats van de onze.

Second opinion

Bij een asbestsanering zijn vaak meerdere specialistische partijen betrokken. Niet elk advies van elk adviesbureau, saneerder of handhaver is gelijkluidend. Helaas is ook niet iedereen even deskundig en ervaren. Verder hebben partijen soms toch een bepaald belang.

Al deze partijen voorzien u van technische gegevens en adviezen. Maar hoe weet u welk advies in uw situatie het beste is? Wij kennen de terminologie én alle inhoudelijke haken en ogen. Als geen ander is Demolis als onafhankelijke partij in staat om de adviezen, de rapportages en de bestekken te beoordelen en u hierover te adviseren. Demolis heeft al honderden ‘second opions’ uitgevoerd in de afgelopen decennia en dit heeft vaak geleid tot andere werkwijzen, betere inzichten, kwalitatief betere projecten en/of (forse) kostenbesparingen.