Bij een sloopproject komt heel wat kijken

Bij een sloopwerk komt heel wat kijken en een goede voorbereiding is ook hierbij het halve werk. Ondeskundig of niet nauwgezet slopen kan tot grote kosten en gevaarlijk situaties leiden.

Een opdrachtgever kan zich niet verschuilen achter de certificaten en diploma’s van zijn opdrachtnemer en zal in alle gevallen toezicht moeten houden het project daarmee in de vingers te houden. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het werk gaat pas over naar een volgende partij als het werk reeds is uitgevoerd.

Demolis kan u helpen bij de volgende zaken:

  • Het opstellen van een Randvoorwaardenplan (als ‘sloopbestek’)
  • Het opnemen van sloopwerken om de kritische punten ten aanzien van milieubelastende stoffen vast te leggen.
  • Organiseren/ uitbesteden destructief onderzoek naar asbest.
  • Afmelden en af laten sluiten nutsvoorzieningen.
  • Het bepalen en vastleggen van vrijkomende hoeveelheden in een door Demolis ontwikkelde ‘deelstromenbalans’.
  • Het opstellen van een directiebegroting of kostenraming
  • Het adviseren over milieu- en afvalregelingen en wetgeving
  • Het adviseren en coördineren bij aanbestedingen
  • Toezicht tijdens de asbestsanering en sloop.
  • Directievoering