Sloopadvies en Sloopbegeleiding

Bij een sloopproject komt heel wat kijken

Milieu- en afvalregelingen zijn daarbij niet over het hoofd te zien. Bij sloopwerkzaamheden kan immers milieubelastend materiaal vrijkomen, dat niet alleen geregistreerd maar ook correct en gescheiden afgevoerd moet worden. Het bekendste voorbeeld is asbest, maar het kan ook gaan om andere milieubelastende stoffen. Ondeskundig of niet nauwgezet slopen kan tot grote kosten en gevaarlijk situaties leiden. Het begeleiden van en toezicht houden op sloopwerken is een verplichting voor de eigenaar, maar ook zeer aan te bevelen om het project daarmee in de vingers te houden.

Demolis kan u helpen bij de volgende zaken:

  • Het opstellen van een Randvoorwaardenplan (als sloopbestek)
  • Het opnemen van sloopwerken om de kritische punten ten aanzien van milieubelastende stoffen vast te leggen
  • Het bepalen en vastleggen van vrijkomende hoeveelheden in een deelstromenbalans.
  • Het opstellen van een directiebegroting of kostenraming
  • Het adviseren over milieu- en afvalregelingen en wetgeving
  • Het adviseren en coördineren bij aanbestedingen
  • Directievoering tijdens het gehele sloopproject
  • Het professioneel begeleiden  en adviseren tijdens asbestsanering en sloopwerken
  • Toezicht tijdens asbestsaneringen en sloop
  • Type B onderzoeken uitvoeren/ uitbesteden