Een overzicht van onze opdrachtgevers

Wij hebben sinds 1998 onder andere gewerkt voor:

Acantus
Akzo Nobel
Antonius ziekenhuis
Arcadis
Calduran
Cimitec
Cofely
Dalkia
DHV
DLG
Dow
Draka
Elkien
Enviso
Eska Graphic Board
FrieslandCampina
GDF Suez
GEM Haren Noord
Henny van Duuren
Hertel
Hibex
IB Kwant
Jadi Vastgoed
Milieudienst Groningen

Mooiland Vastgoed
Natuurmonumenten
Nedmag
Omgevingsdienst Groningen
Pandgarant
Phoenix
PPG
Praktima
Rijkswaterstaat
SBNS
Shin-etsu
Sloten
SWZ
TNO
Van Simmeren
Vopak
Water Maatschappij Drenthe
Waterleidingbedrijf Groningen
Waterschap Friesland
Wiertsema en Partners
WoonFriesland

Gemeenten, Noord-Nederland
Provincies, landelijk
Inspectie ILT (voormalig VROM-inspectie)