Beschikbare broninformatie

Door middel van een zogeheten QR-tag (verwijzing naar een url/ broncode) broninformatie beschikbaar stellen van geïnventariseerde asbestbronnen bij industriële installaties, utiliteitsbouw, woningbouw of overige objecten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de merk/ bedrijfsnaam Demolitek. De QR-code zoals die worden gebruikt worden door ons betiteld als AI-tag® (Asbest Inventarisatie-tag voor asbestonderzoek of Algemene Informatie-tag voor overige toepassingen).

Demolis - Milieutechnisch adviesbureau op gebied van asbest, sloop en bodem

Voorbeeld AI-tag®

Tijdens of na het uitvoeren van een asbestinventarisatie wordt op een onderzochte bron een duurzame etiket of industriële label aangebracht met hierop een AI-tag® (QR-code).

De AI-tag® is met behulp van smartphone (bijvoorbeeld I-phone) of computertablet (zoals bijvoorbeeld een I-pad). De url/ broncode verwijst naar een specifiek bronblad die bij de betreffende bron hoort. De volledige broninformatie is hiermee door iedereen te downloaden via het mobiele netwerk. Op de werkplek (on-site) kan dus over de betreffende informatie worden beschikt. De informatie is feitelijk een kopie van een bronblad uit het asbestinventarisatieonderzoek. Mocht er een reden zijn om de informatie niet met iedereen te willen delen, dan is het mogelijk om na het scannen van de AI-tag® een inlogscherm te laten verschijnen. Waarbij de gebruiker over een gebruikersnaam en wachtwoord dient te beschikken om toegang te krijgen tot de informatie.

Demolis Demolitek

QR-reader

Via een QR-reader komt u bij een inlogscherm waar een gebruiksnaam en wachtwoord worden gevraagd alvorens u in het systeem kunt.

Om een deugdelijke informatievoorziening te garanderen en deze tevens uit te breiden met overige projectinformatie is door Demolis opdracht gegeven aan een webdesigner om een werkomgeving te creëren op een hiervoor speciaal ontwikkelde website. Door middel van een systeem gelijkend op de indeling van ‘windows-verkenner’ kan de klant trapsgewijs door de bestanden heenlopen.

Indeling Demolitek

De indeling is als volgt:
– Klanten
– Locaties
– Projecten
– Rapportages
– Bronbladen

Door het ontwerp van de website is achterliggende informatie met betrekking tot het uitgevoerde onderzoek en/of de uitgevoerde sanering te raadplegen na het invoeren van een door Demoiltek beschikbaar gesteld gebruiksnaam en wachtwoord. De klant (indien geregistreerd als gebruiker met beperkte toegang) is tevens in staat om de status van het object aan te passen en kan het systeem rechtstreeks aansturen zonder hierbij afhankelijk te zijn van een derde partij (adviesbureau of licentieverstrekker). Hiermee wordt een vigerend asbestvolgsysteem beschikbaar gesteld, waar klanten online hun gehele asbestinformatie-beheerssysteem in kwijt kunnen. De aanpassingen kunnen tevens op locatie (met behulp van smartphone of tablet) worden doorgevoerd.

Per bekende/ onderzochte bron kunnen meerdere AI-tag® worden gebruikt. Bijvoorbeeld op een asbesthoudende leiding.

Voordelen systeem

De voordelen zijn voor de hand liggend. Als een monteur op een locatie aanwezig is en informatie over de asbesthoudendheid van een bepaald materiaal nodig heeft kan dit veel tijd en energie kosten om de juiste informatie te achterhalen. Nu kan hij met één druk op de knop over de betreffende informatie beschikken. De informatievoorziening en veiligheid op het werk neemt sterk toe. Op de locatie kan toegang verkregen worden tot het gehele asbestinventarisatierapport.

De asbestsaneerder heeft altijd de accurate informatie beschikbaar, de gebruiker van het systeem kan zelf de status (bijvoorbeeld na sanering) aanpassen.

Ook andere relevante informatie (P&ID’s tekeningen etc.) kan in het systeem worden toegevoegd.

Het hiervoor beschreven principe, inclusief beheerssysteem, kan binnen de industrie en woningbouw voor meerdere (vele) toepassingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld informatie over inhoud leidingen, onderhoud en keuring van machines/ installaties,. Status onderhoudsschema’s in het kader van legionella, brandblussers/ -melders etc. Gebruik van het systeem kan zorgen voor het verhogen van de veiligheid. Uiteraard zijn er ook buiten de industrie nog honderden toepassingen te bedenken met het zelfde principe.

Aan het vullen, bijhouden en faciliteren van het systeem zullen kosten verbonden zijn.

Bescherming rechten

Het concept is beschermd en vastgelegd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het depot voor merkrecht. Diegene die over het uitgewerkte idee worden geïnformeerd (mede door middel van de uitleg van de website) worden van voorgenoemde op de hoogte gesteld en worden geacht dat ze de verkregen informatie vertrouwelijk zullen behandelen.