Read New Topics

Blog single

Hoe nu verder met de asbestdaken

Bericht uit de media: “De staatssecretaris van IenW heeft aangegeven na het zomerreces met betrokken partijen in gesprek te willen en voor het eind van dit jaar met een vervolgplan te komen. De VNG doet mee aan dit gesprek om met het Rijk te bepalen hoe gemeenten hun inwoners kunnen ondersteunen en faciliteren bij de sanering.

Mogelijkheden zijn het ongewijzigd blijven inzetten op de versnellingsaanpak, een lichte koersverandering en inzetten op stimulering of geheel stoppen met de inzet.

De Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu bespreekt het onderwerp asbest op 4 juli aanstaande.”