Werkwijze van de ontsmettingsprocedure opgesteld door Viprotec

Er wordt in deze beschrijving van de situatie uitgegaan dat er besmette dieren op een locatie aanwezig zijn. De procedure is opgesteld voor alle bezoekers en betreders van dit af te schermen gebied.

Er wordt een ontsmettingszone ingericht bij de ingang van het besmette gebied. Eventueel kan het besmette gebied ook visueel worden gemaakt door toepassing van rood-wit waarschuwingslint. Het is aan te raden een duidelijke visuele afscheiding aan te brengen bij overgang van de schone naar de ‘besmette’ locatie. In de ontsmettingszone dienen alle beschermingsmiddelen schoon en droog te zijn opgeslagen.